Monthly Archives: December 2011

Suportado si Otep dahil Libre ang Mangarap

Ang boto ko ay para kay Otep ng  Libre Lang Mangarap  para sa 2011 Philippine Blog Awards Bloggers’ Choice. Maraming kalahok para sa bloggers’ choice ng Philippine Blog Awards. Pero para sa akin, isa lang ang deserving! Ang blogging ay hindi lang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

<a href="” title=”“>

Continue reading

Link | Posted on by | Leave a comment