Monthly Archives: May 2011

Tanong ko, Sagot Ko

Maraming mga katanungan ang gusto ko’ng bigyan ng kasagutan. Mga katanungan na gumugulo sa aking ilang taon’g pagsusulat sa daigdig ng blogging. Mga nabiting katanungan na ngayo’y aking bibigyang pansin. May personal, at mayroong hindi. Ito ay para sa kapakanan … Continue reading

Posted in Personal | 3 Comments